Catch a cookie!

This website uses cookies to help improve your user experience

 See info

DENY ALLOW

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

 

 

 

Informujemy, że firma Divante S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.: "Divante Open Pay"- opracowanie innowacyjnej, cyfrowej, lojalnościowej karty płatniczej”

 

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1411/20
Wartość projektu: 10 513 268,35 zł
Kwota dofinansowania:
5 987 178,19 zł 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 

 

Cel projektu: 

Opracowanie nowatorskiego rozwiązania opartego o ideę cyfrowej, lojalnościowej karty płatniczej. 

 

Planowane efekty projektu: 

Efektem prac będzie prototyp aplikacji i nowego oprogramowania użytkowego opartego na systemach eksperckich, których funkcjonalności będą weryfikowane i walidowane w środowisku rzeczywistym. Rozwiązanie będzie wprowadzało nowe rozwiązania w zakresie komunikacji klienta ze sprzedawcą, predykcji zachowań konsumenta oraz analizą jego preferencji zakupowych. Tym samym efekt projektu będzie wspierał tradycyjny handel, łącząc go z nowoczesnymi formami płatności i gromadzeniem punktów lojalnościowych. Efektem projektu będzie także szerokie wykorzystanie e-paragonów, co pozwoli wyeliminować tradycyjne formy potwierdzeń zakupu i składania reklamacji.